Brunsgaard A/S’ whistleblowerordning giver ansatte og samarbejdspartnere mulighed for at indberette enhver oplysning, herunder rimelig mistanke, om faktiske eller potentielle overtrædelser, som har fundet sted eller med stor sandsynlighed vil finde sted i virksomheden. Ordningen omfatter indberetninger vedrørende oplysninger om alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold. Det kan f.eks. være bestikkelse, tyveri, bedrageri, seksuel chikane samt alvorlige brud på arbejdssikkerhed eller miljølovgivning.

Vær opmærksom på, at overtrædelser af bagatelagtig karakter eller en indberetning vedrørende eget ansættelsesforhold som udgangspunkt ikke er omfattet af ordningen.

Hvis man ikke angiver navn og kontaktoplysninger, vil ens indberetning være anonym. Det er således valgfrit, om man ønsker at give sig til kende eller være anonym. Bemærk dog, at vi ikke kan tage kontakt til dig, hvis din indberetning er anonym.

Klik her for at foretage en indberetning til Brunsgaard A/S’ whistleblowerordning. Indberetningen vil herefter blive sendt til vores whistleblowerenhed, som er underlagt tavshedspligt.

 

 

Kontakt os

    phone-call Ring til os magnifierSøg produkter
    Brug for hjælp?
    e-remove

    Brug for hjælp?

    +45 70 12 95 00 post@brunsgaard.as