Download Brunsgaard A/S salgs- og lejebetingelser.

Her kan du læse om følgende punkter:

1. Generelt
2. Aftalegrundlag
2.1. Betalingsbetingelser
2.2. Tilbud
2.3. Annullering eller ændring
2.4. Priser og betaling
2.5. Levering
3. Stillads
4. Maskiner
5. Forskalling
6. Tekniske ydelser
7. Lejemålets varighed
8. Lejers forpligtelser og ansvar
9. Udlejers forpligtelser og ansvar
10. Produktansvar
11. Særligt om brug og opstilling af stilladser
12. Forsikringsforhold
12.1. Stillads
12.2. Maskiner
12.3. Forskalling
13. Forsinkelse
14. Misligholdelse
15. Sikkerhed
16. Ejendomsforbehold
17. Lovvalg og værneting

PDF ikon
Download her


Download Brunsgaard A/S Sales- and rental conditions.

Here you can read about the following:

1. In general
2. Terms of reference
2.1. Terms of payment
2.2. Offers
2.3. Cancellation or change
2.4. Prices and payment
2.5. Delivery
3. Scaffolding
4. Machines
5. Formwork
6. Technical services
7. Duration of lease
8. Renter’s obligations and responsibilities
9. Owner’s obligations and responsibilities
10. Product liability
11. Specifically about the use and installment of scaffolding
12. Insurance conditions
12.1. Scaffolding
12.2. Machines
12.3. Formwork
13. Delay
14. Breach
15. Safety
16. Retention of title
17. Choice of law and venue

PDF ikon
Download here

Kontakt os

phone-call Ring til os magnifierSøg produkter
Brug for hjælp?
e-remove

Brug for hjælp?

+45 70 12 95 00 post@brunsgaard.as