DRA certificeret
Klik på farve for at vælge andet område →
ring_mobil
ring

Brunsgaard A/S er DRA certificeret

DRA certificeringen er en del af Materielsektionen i Dansk Byggeri.

DRA certificering sætter store krav til materieludlejeren lever op til procedurer og standarder for kvalitetsstyring, miljøstyring og arbejdsmiljø.

Certificering og kontrol varetages af det uafhængige kontrolorgan, Force Technology.

bygning dra2bygning dra1

Kvalitetsstyring

Kerneværdierne i en DRA certificeringen er sikkerhed og kvalitet af det fysiske materiel, som udlejes til kunderne. Certificeringen omfatter selvkørende entreprenørmaskiner, personlifte, skurvogne & pavilloner, forskalling, stilladser, arbejdsplatforme, løftegrej og elektrisk håndværktøj, omfattet af lovpligtig kontrol.

DRA certificeret materiel skal gennem et omfattende sikkerheds- og kvalitetseftersyn på et godkendt værksted som Brunsgaard A/S er, en gang om året. Desuden bliver der i løbet af året gennemført et stort antal stikprøvekontroller. Ydermere har certificeringen også fokus på systematisering og kontrol af arbejdsgange og processer, som har betydning for kvalitet. Dermed sikres DRA certificeringens høje standarder for sikkerhed og kvalitet.

Miljøstyring

Det andet element i DRA certificeringen handler om materieludlejerens miljøstyring. Med intervaller, der ikke må overstige tre år, skal miljøpåvirkningerne kortlægges. Desuden nedsættes i den enkelte virksomhed en miljøorganisation, som mindst en gang om året laver en prioritering af de væsentligste miljøpåvirkninger. Denne prioritering skal indgå i ledelsens beslutningsgrundlag for indsatsen på miljøområdet.

Materieludlejeren vil typisk have fokus på energiforbruget fra materiel og bygninger, generelt ressourceforbrug, håndtering af farligt affald og faciliteter til at undgå spild.

Materieludlejeren skal have procedurer, som sikrer, at indkøbte varer og tjenesteydelser lever op til miljøpolitikken. Der skal være en tydelig og velformuleret beredskabsplan i tilfælde af miljøuheld.

Målsætningen med miljøstyringen er at sikre en høj grad af ansvar og etik i omgangen med ressourcerne og miljøet. Målet er at reducere materieludlejerens ressourceforbrug og påvirkning af miljøet mest muligt.

Arbejdsmiljø

Det tredje område i DRA certificeringen handler om materieludlejerens arbejdsmiljø.

Ledelsen skal sikre, at der etableres en arbejdsmiljøorganisation efter Arbejdstilsynets regler.

Derudover skal der udarbejdes en beredskabsplan, der som minimum forholder sig til ulykker, uheld, brand, gasudslip, eksplosioner og forurening. Mindst en gang om året skal der gennemføres beredskabsøvelser, som sikrer, at medarbejderne til enhver tid ved, hvordan de skal agere i tilfælde af ulykker og uheld.

Materieludlejerens arbejdsmiljøstyring skal derudover indeholde procedurer for omgang med kemikalier, en rygepolitik og en garanti for, at de ansatte altid har relevante værnemidler til rådighed.

Anbefalet af Dansk Byggeri

DRA Certificeringen anbefales af Dansk Byggeri – idet certificeringen medvirker til at forbedre kvalitet, sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen.

Ved at vælge Brunsgaard A/S som DRA certificeret leverandør er det sikre valg – for kvalitet, sikkerhed og miljø.

DRA logo webdansk byggeri

Læs mere

På DRA's hjemmeside www.dra.nu kan du læse mere om hvilke fordele der er ved, at Brunsgaard A/S er DRA certificeret.

brunsgaard logo negativ maerker

Find osKæret 2
DK-7400 Herning
Åbningstider
Mandag - torsdag 7:00 - 16:00
Fredag 7:00 - 14:00
Kontakt
Tlf - +45 70 12 95 00
Mail - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
CVR
75424213
Fakturaer til Brunsgaard A/S sendes til EAN 5790002424939

Tilmeld nyhedsbrevet
Tilmeld dig nyhedsbrevet og få det seneste nyt fra Brunsgaard A/S

Spørgsmål - skriv det her
Har du et spørgsmål, eller bare vil i kontakt med os, så skriv til os her. Bemærk kun udlejning til erhverv.


Spørgsmål - skriv det her