For alle tre certificeringer gælder, at Brunsgaard har forpligtet sig til løbende at forbedre sig inden for de tre områder.

Certificering og kontrol varetages af det uafhængige certificeringsorgan, Avancert, mens selve certifikatet udstedes af AAA Certification AB i Sverige.

Kvalitetsledelsessystem

Vores processer er klart defineret og dokumenteret, ligesom vi løbende overvåger og evaluerer vores arbejde. Alt dette for at sikre, at vi hele tiden forbedrer os og således bliver endnu mere konkurrencedygtig. En struktureret kundedialog bidrager også hertil.

Miljøledelsessystem

Vi har en strategi for, hvordan Brunsgaard skal være med til at bevare vores miljø og fungere i et positivt samspil med omgivelserne. Der opstilles mål for, hvordan virksomhedens drift belaster miljøet mindst muligt. Det gælder både inden for områder som affaldssortering, energioptimering og transport af materiel.

Arbejdsmiljøledelsessystem

Det gode arbejdsmiljø kræver samarbejde og dialog mellem ledelse og medarbejdere, hvorfor Brunsgaard (selvfølgelig) inddrager medarbejderne i arbejdet med arbejdsmiljøet. En stor del af arbejdet indebærer desuden at vurdere de risici, vores medarbejdere er udsat for. På den måde kan vi løbende evaluere og forbedre vores indsatsområder, så vores medarbejdere trives på en sund og sikker arbejdsplads.

DRA

DRA certifikatet udstedes som bevis på, at udlejeren følger lovgivningsmæssige krav og arbejder efter de branchestandarder for kvalitet, sikkerhed og miljø, som Materielsektionen i Dansk Byggeri har opstillet.

Se mere

Kontakt os

phone-call Ring til os magnifierSøg produkter
Brug for hjælp?
e-remove

Brug for hjælp?

+45 70 12 95 00 post@brunsgaard.as