Brunsgaard A/S er meget engageret i at bevare miljøet

Som en del af vores ISO 14001-certificering prioriterer vi grønne initiativer. Dette indebærer at have en strategi for, hvordan Brunsgaard kan bidrage til miljøbevarelse og fungere positivt i vores omgivelser. Vi sætter mål for løbende at forbedre os, især inden for områder som affaldshåndtering, energioptimering og materieltransport.

Transport

Med en stor flåde af lastbiler til materieltransport har Brunsgaard ansat tre dedikerede medarbejdere, der sikrer effektiv logistik dagligt og minimerer antallet af tomme lastbiler på vejene. 

Desuden har vi internt etableret seks fokusområder med henblik på at fremme miljøvenlige kørselspraksisser. Disse omfatter handlinger såsom at slukke motoren i stedet for at lade den køre tomgang, korrekt gearbrug, motorbremsning og undgåelse af unødvendig vægt i køretøjerne. Ved opsætning af stilladser bruger vores stilladsarbejdere passende køretøjer og transporterer kun nødvendigt udstyr til kundesider, hvilket reducerer brændstofforbruget. 

Miljøvenligt materiel

Byggebranchen bidrager betydeligt til CO2-udledningen, hvilket gør det afgørende for os alle at handle. Som følge heraf har vi erstattet vores forskallingssystemer med Alkus-plader i stedet for traditionelle finér, Alkus-pladerne er mere modstandsdygtige over for skader og tilbyder større holdbarhed sammenlignet med traditionelle krydsfiner. I tilfælde af skader kan Alkus-plader repareres, hvilket eliminerer behovet for bortskaffelse. 

Vi har igennem flere år haft stort fokus på at vores liftflådes energikilde, skal være med så høj grad af fossile brændstoffer så muligt. Vi er kommet helt i mål med vores saxlifte, som nu er alle er 100% eldrevne. Processen med bomlifte og teleskoplæssere er vi meget langt med, dog er det ikke alle vores typer af udlejningsmateriel der findes som eldreven. Vi har dog et meget tæt samarbejde med vores maskinleverandører – dette som en del af vores ISO certificering og mange års tæt samarbejde. Vi ser det som et fælles projekt at få udviklet og bidraget til den grønne omstilling i hele maskinproducent markedet og deres arbejde med omlægningen af maskinproduktion til mere eldrevne maskiner. Vi er derfor med aktivt i både udvikling og test af maskiner inden for den grønne omstilling i producentmarkedet. I et udviklingssamarbejde har vi i fællesskab med JLGs udviklingsteam ombygget dieseldrevne bomlifte til at køre på el i stedet. 

Kvalitet og lang levetid

Alt vores udlejningsmateriel gennemgår en grundig udvælgelsesproces baseret på høje kvalitetsstandarder. Vi prioriterer holdbarhed og lang levetid for at minimere overproduktion i produktionsindustrien og reducere samfundets affaldsmængde. 

Vi stiller store krav til vores materielle leverandører, som vi vurderer årligt gennem vores ISO-procedurer. Vi kræver tæt samarbejde omkring miljøforbedringer, hvilket matcher deres ægte interesse. 

Udlejning bidrager til at reducere overproduktion i samfundet

Delekonceptet som udlejning i det hele taget handler om, bidraget til at der ikke overproduceres materiel. At leje materiel til en opgave eller behov, hvor både lejeperiode og materialetyper kan tilpasses den enkelte opgave helt konkret, er langt bedre samfundsmæssigt, frem for at hver enkel aktør køber hver sit udstyr, og kun udnytter det i meget begrænset omfang – hvorved der risikeres at produktet og materialerne står stille en stor del af et år eller livslevetid. Dette er ikke optimalt for samfundet. Og derfor er det deletankegangen er langt mere optimalt for miljøet, da flere virksomheder kan ”deles” om det samme materiel igennem en udlejningsvirksomhed, som Brunsgaard A/S. 

Vores hovedsæde

Vi optimerer løbende vores drift på vores hovedsæde. Vi har skiftet til LED-belysning og implementeret sensorstyret belysning på lagre og værksteder for at minimere unødvendigt energiforbrug. Over hele vores lokaler har vi opsat over 70 affaldsspande/-containere til nem affaldssortering for medarbejderne. Vi overvåger systematisk vores forbrug, herunder affaldsmængder og -typer, og samarbejder tæt med affaldshåndterings- og energieffektivitetspartnere for at implementere forbedringsplaner i vores drift. 

Kontakt os

    phone-call Ring til os magnifierSøg produkter
    Brug for hjælp?
    e-remove

    Brug for hjælp?

    +45 70 12 95 00 post@brunsgaard.as